Privatlivspolitik

Jeg ønsker at føre en simpel, tryg og transparent databeskyttelsespolitik. Derfor har jeg, I forbindelse med den nye persondataforordning, formuleret nedenstående politik. Her kan du læse omkring hvordan dine personlige oplysninger bliver benyttet og sikret.

1. Generelt

1.1 De 7 principper i persondataforordningen

Jeg stræber, først og fremmest, efter at efterleve de syv grundlæggende principper i forordningen, omkring at indsamlingen og behandlingen af data skal være:

  • Lovligt og fair. Behandlingen er lovlig og fair overfor dig som besøgende, og i overensstemmelse med dine rettigheder.
  • Formålsafgrænset. Der indsamles udelukkende persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Dine persondata vil udelukkende blive benyttet til de formål som de oprindeligt blev indsamlet for.
  • Du som datasubjekt får den nødvendige information når jeg indsamler persondata fra dig eller om dig via andre kilder. Du har altid muligheden for at modtage information på hvilke persondata der indsamles om dig.
  • Al persondata vil være tilpas, relevant og begrænset til det nødvendige i relation til de formål som de er indsamlet til.
  • Nøjagtig. Al persondata vil være korrekte og om nødvendigt holdt opdateret.
  • Tidsbegrænset. Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, i det tidsrum, hvor det er nødvendigt for behandlingen.

Al persondata bliver betragtet som fortrolig information.

1.2 Dataansvar

Lars-k.dk er ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles, når du kontakter mig, vi indgår en aftale og når arbejdet faktureres.

1.3 Ydelser omfattet af denne politik

Denne politik omfatter din kontakt med mig, herunder e-mailkorrespondance og kontaktformular, samt de dokumenter som er nødvendige for at udføre opgaven (aftale, faktura m.v.).

1.4 Accept og Samtykke

Når vi indgår en aftale accepterer du vilkår for indsamling, behandling og deling af dine persondata i henhold til denne politik. Du kan altid genbesøge samtykket og trække dit samtykke tilbage ved at kontakte mig.

1.5 Ændringer

Der kan forekomme ændringer af denne databeskyttelsespolitik, og hvis der foretages væsentlige ændringer, giver vi dig besked på forsiden af Lars-k.dk. Hvis du ikke accepterer disse ændringer, kan du trække dit samtykke tilbage.

2. Indsamling af oplysninger

2.1 Oplysninger, som du selv giver

Kontakt via e-mail og formular: Du kan kontakte mig via e-mail og formularen på kontakt siden. Denne generer en e-mail, som sendes til os. Her giver du mig dit navn og din e-mailadresse, samt de oplysninger som du måtte skrive i tekst-feltet. Bemærk, at jeg ikke opfordrer til at oplyse personlige informationer i dette felt.

Kontakt via telefon: Kontakter du mig via telefon og vi indgår en aftale om yderligere kontakt, så vil jeg muligvis skrive de kontaktoplysninger ned, som du giver mig i opkaldet.

Aftale: Når vi indgår en aftale, så giver du mig dit navn, adresse og kontaktoplysninger.

Faktura: Når arbejdet er afsluttet, vil fakturaen indeholde dit navn og adresse.

2.2 Cookies og andre lignende teknologier

I min Cookiepolitik, kan du læse mere om hvordan der anvendes cookies på siden. Du kan selv kontrollere brugen af cookies via dine browserindstillinger.

3. Brug af oplysninger

3.1 Kommunikation

Dit navn og kontaktoplysninger bruges til at kontakte dig, for at kunne møde op det aftalte sted og for at kunne udføre opgaven.

Herudover benyttes dine oplysninger til at kunne udfylde den nødvendige dokumentation samt faktura.

3.2 Udvikling af Lars-k.dk

Dine cookies kan benyttes til, at forbedre hjemmesiden. Bemærk, at oplysningerne ikke kan spores ned til dig specifikt, men vil blive brugt som en del af en statistik (f.eks. ”hvor mange klikker på dette link?”).

3.3 Sikkerhed

Dine oplysninger kan anvendes, hvis vi mener at det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at undersøge potentiel svindel eller overtrædelser af denne databeskyttelsespolitik.

4. Hvordan deles oplysninger med tredjeparter

4.1 Kommunikation

Din kommunikation via kontaktformularen bliver ikke videregivet til tredjeparter.

4.2 Tjenesteudbydere

Vi anvender leverandører til drift og vedligeholdelse af denne hjemmeside. Disse vil have adgang til dit navn og din e-mailadresse, hvis du har kontaktet os via kontaktformularen.

4.3 Lovpligtig videregivelse

Det kan forekomme, at jeg bliver nød til at videregive dine oplysninger, hvis det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis det formodes at det er nødvendigt for at undersøge, forhindre eller agere på mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder, eller for at beskytte denne hjemmesides sikkerhed eller integritet. Jeg giver dig besked om retslige krav om videregivelse af dine personlige oplysninger, medmindre at lovgivningen eller restordren forbyder dette.

5. Opbevaringsperiode

5.1 Oplysninger

Jeg opbevarer dit navn, kontaktoplysninger og vores skriftlige korrespondance i op til 3 år, i tilfælde af eventuelle klagesager.

5.2 Faktura

Jeg opbevarer fakturaen i 5 år i henhold til de finansielle regler på området.

6. Rettigheder

6.1 Ret til adgang til og kontrol over dine oplysninger

Du kan altid kontakte mig for at få oplysninger om de persondata, som der opbevares og behandles om dig. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod Lars-k.dk’s behandling af dine persondata samt anmode om rettelse eller sletning af disse data.

7. Andre Oplysninger

7.1 Sikkerhedsforanstaltninger

Lars-k.dk har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads, for at beskytte persondata mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller modifikation. Derudover beskyttes samme sikkerhedsforanstaltninger imod uautoriseret deling, læk, misbrug eller andre behandlinger i strid mod gældende lovgivning.

7.2 Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål eller klager angående denne databeskyttelsespolitik, kan du altid kontakte mig på lk@lars-k.dk eller +45 2167 1287.